Ing ngarso sun tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani

Animasi

Cari Blog Ini

Sabtu, 04 Februari 2012

Arti Kiasan TKU

ARTI KIASAN TKU
Kwarnas, petunjuk penyelenggaraan, tanda pengenal, tanda umum, dan kecakapan umum gerakan pramuka, Jakarta, 1990
Arti kiasan TKU
a.    Kelopak bunga kelapa yang mulai merekah, menggambarkan pertumbuhan tanaman, mengibaratkan pramuka Siaga yang sedang tumbuh menjadi tunas calon bangsa.
b.    Kelopak bunga diletakkan miring, menggambarkan bunga kelapa yang selalu memperlihatkan sudut miring terhadap batang pohonnya, mengibaratkan keterikatan Pramuka Siaga dengan keluarga dan orang tuanya.
c.    Mayang terurai bertangkai tiga buah, menggambarkan bunga yang sudah mulai berkembang, indah dan menarik, mengibaratkan Pramuka Penggalang yang riang, lincah dan bersikap menarik, sebagai calon tunas bangsa yang sedang berkembang, menggladi dirinya dengan jiwa pramuka yang berdasarkan Tri Satya.
d.    Mayang terurai yang mekar kesamping, mengibaratkan makin terbukanya pandangan Pramuka Penggalang dan menerima pengaruh yang baik dari lingkungan di sekitarnya.
e.    Bintang bersudut lima mengibaratkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pancasila.
f.    Dua buah tunas kelapa yang berpasangan mengibaratkan keselarasan dan kesatuan gerak pramuka Penegak dan Pandega, putera dan puteri, yang sedang membina dirinya sebagai makhluk pribadi, makhluk social dan makhluk Tuhan, menuju cita-cita bangsa yang tinggi, setinggi bintang dilangit, untuk kemudian mengambikan dirinya ke dalam dank e luar organisasi Gerakan Pramuka.
g.    Tanda Penegak Bantara, Penegak Laksana dan Pandega diletakkan diatas pundak kiri dan kanan, mengibaratkan pemberian tanggungjawab yang tidak ringan yang dipikulnya sebagai anggota Gerakan Pramuka dan kader pembangunan bangsa dan Negara.
 Arti warna
1.    Warna hijau melambangkan kesegaran hidup sesuatu yang sedang tumbuh
2.    Warna merah melambangkan kemeriahan hidup sesuatu yang sedang berkembang
3.    Warna kuning dan kuning emas melambangkan kecerahan hidup yang menuju keagungan dan keluhuran budi
4.    Warna coklat melambangkan kematangan jasmani dan rokhani, kedewasaan dan keteguhan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar